среда, 9. март 2011.

Juris Srbe


Konja, Srbe, pa uzjaši,
Lati pušku te potpraši,
A potrgni sablju golu:
Diže zlotvor glavu olu, —
Juriš, Srbe, juriš, more,
Na Madžare, na zlotvore!

Pruži ruku, pruž' Hrvatu,
Pruži, Srbe, svome bratu,
Pa ajd' juriš te napreda,
Što se složnoj braći ne da? — 
Juriš, Srbe, seci lomi,
Pa Madžaru rog salomi!

I pre ga je Srbin bio,
Pa ga svagda i izbio,
Na grudi mu klete klekô,
Na čelu mu duvan sekô. —
Juriš, Srbe, kô nekada,
Juriš, juriš na nj i sada!

Što nam pašče na put staje,
Što li na nas reži, laje? 
Juriš, brate, seci, tuci —
Besna paščad, isti vuci —
Juriš, juriš na zlotvore,
Da ti ime ne obore!

Mesto Jovan Janoš vele,
Mesto Gliša Gergelj želje,
Mesto Paja Palči ištu,
Od Steve ti grade Pištu —
Juriš, Srbe, juriš, brate,
Tā sramota nije za te! 

Još se eto Madžar tuži
Što madžarski pop ne služi —
I kune se po tatarski
Da će biti sve madžarski. —
Juriš, Srbe, udri zmiju,
Pusto li je digla šiju!

Juriš, Srbe, kroči, teci,
De ga nađeš, tu ga seci,
Sve tamani do jednoga:
Nema tebi tuna tvoga. — 
Juriš, Srbe, sve su zmije,
U Madžara vere nije!

Нема коментара:

Постави коментар